Orangeade

Konečně se počasí trochu umoudřilo a vrátilo se k letním teplotám. Škoda že mu to trvalo tak dlouho, protože s blížícím se začátkem září se mezitím začala v některých obchodech prodávat podzimní kolekce. A to je něco pro mě 🙂 Už teď mám na ASOSu vyhlédnuto asi 10 kousků oblečení, které na podzim prostě musím mít. A co vy, máte to taky tak, že s blížícím se koncem prázdnin se začínáte zbavovat růžových, žlutých, modrých a zelených neonových kousků a pomalu pošilháváte po karamelovém, sytě fialovém či smaragdově zeleném svetru či kabátu? 

In these days the weather finally was getting better and returned to summer temperatures. But it took so long and meanwhile began to sell some stores fall collection. And that is something exciting for me🙂 I’m already online shopping on ASOS and I have a dream about 10 more pieces of clothes that fall just gotta have. Have you got it too? When is coming end of August and approaching end of the holidays, do you throw away pink, yellow, blue and green neon pieces and slowly buy the caramel, deep purple or emerald green sweater or coat?

Veronika

Read more …

Minnetonka and Côte d’Azur


Původně jsem chtěla článek věnovat jen mému výletu do Francie, ale jelikož mi dneska dorazily z ebaye nové Minnetonky, tak jsem neodolala a vyfotila je pro Vás taky. Přišlo nám od Vás několik emailů, kde jste si přáli více fotek z různých míst, které jsme navštívily. Protože to je nyní právě rok od mé dovolené na Azurovém pobřeží, rozhodla jsem se napsat článek právě o něm. Cestovala jsem se svým pejskem autem. Po řidičské stránce to bylo sice náročnější, ale výsledek stál zato. První město kde jsme na pár dní zakotvili bylo Saint Tropez. Na to, jak malá rybářská vesnička to je, tam bylo šíleně moc turistů. Proto jsem tam pobyla pouze dva dny. Poté jsem vyrazila směr Cannes a Nice. Tyto města mě doslova uchvátily. Především Cannes. Jejich plážové promenády s židličkami byly úžasné. Většina hotelů při promenádě měla své vlastní molo, kde si hoteloví hosté mohli lehnout na lehátka a chytat bronz. To mi přišlo dosti komické, vypadali tam dost namačkaně a já jsem proto raději využívala veřejné pláže. Na konci každé takové pláže bylo vyhrazeno místo, kde člověk mohl i se svým pejskem. To jsem samozřejmě využívala nejvíce. Vše bylo udržované a krásně čisté. Po pár dnech jsem se vydala do Monaka. Na malém kousku země máte namačkané celé knížectví a momentálně se tam už začínají stavět výškové budovy, jelikož se všichni ti lidé, kteří zde bydlí nevlezou :). Monako bylo taky okupované velkým množstvím turistů. Nakonec jsem se vydala do malého městečka Cagnes-sur-Mer. Zde si můžete být jisti, že na pláži budete skoro sami. Toto městečko není turisticky vyhledávané, takže zde můžete načerpat pravou francouzskou atmosféru. Byla jsem ubytovaná v malém apartmánu u moře a bydlela jsem s místními obyvateli pod jednou střechou. Pokud se budete chtít vydat na dovolenou do Francie, vyhněte se Srpnu. Francouzi a Italové mají v tomto období prázdniny a všichni míří na Azurové pobřeží. Já bych se tam určitě chtěla podívat na jaře. Musí to tam být nádherné.

Originally I wanted to write about my trip to France, but since my new minnetonka boots arrived today from ebay, I could not resist and took a picture for you too. We recieved few emails from you, where you asked for more photos from different places that we visited. Because it is now exactly one year since I was on holiday on the Côte d’Azur, I decided to write an article about this place. I traveled by car with my dog. The journey from Czech republic was dificult, but the result was worth it. The first city where we stayed for a few days was Saint Tropez. It is really small fishing village, but I was really surprised that there was too many tourists. So I stayed there only two days. Then I went to the Cannes and Nice. These cities are literally spectacural. First was Cannes. The beach promenade and blue chairs were wonderful. Most hotels on the promenade had its own pier, where hotel guests could lie on couches and catching bronze. This piers I found quite comical, people there seemed pretty crowded so I prefered to use the public beach. At the end of these beaches have been places where you could took your dog with you. Of course, I used these beaches the most. Every beach was beautifully maintained and clean. After a few days, I went to Monaco. On a small piece of land you have squeezed all principality, and currently there are already beginning to build high-rise buildings, because of all those people who live here :). Monaco was also occupied by a large number of tourists. Finally I went to the small town called Cagnes-sur-Mer. You can be sure that on the beach you will be almost alone. This town is not popular for tourists, so you can feel genuine French atmosphere. I was staying in a small apartment by the sea and I lived with the locals under one roof. If you want to go on holiday to France, I recommend you avoid August. Because the French and Italians starts holidays and everyone is heading to the Cote d’Azur. I would definitely like to see these places in the spring. It must be wonderful there.

Veronika

Read more …