Oversized

Velikonoce jsem měla ráda jako dítě, rodiče mi schovávali sladkosti na zahradě a já jsem je společně s ostatními dětmi hledala. Paradoxně jsem je téměř nikdy nesnědla, protože jsem je sbírala, měla jsem poličku, kde byli ti nejhezčí zajíci a čokoládová vajíčka. Později jsem však přišla na to, že Velikonoce zas tak super svátek nejsou, když Vás během jednoho dne zmlátí deset chlapů, polijí Vás ledovou vodou a vy jim za to máte ještě něco dát…Takže jsem se rozhodla, že, tento svátek „slavit“ nebudu. A pokud jednou budu mít děti, budu jim schovávat sladkosti stejně, jako to dělali naši mně, žádné mlácení nepřipadá v úvahu…Jak to máte s Velikonocemi Vy?
I used to enjoy Easter as a child, my parents would hide candy in the garden and I searched for them with other children. The paradox is that I would never actually eat them, because I collected them and I had a shelf where I put the cutest bunnies and chocolate eggs. It was later that I found out Easter isn’t such a cool holiday, when in one day ten guys beat you, spill icy water all over you and you are supposed to give them something on top of that… So I decided I won’t “celebrate” this holiday. And if I have children one day, I will hide candy for them like my parents used to do for me, but any beating will be out of the question… How do you feel about Easter?
Hanka

Read more …