Home / 2011 / Září

Babí léto

Tak mám za sebou velmi náročný týden, kdy jsem pendlovala mezi Ostravou a Prahou, tahala se s těžkými kufry, balila se a vybalovala, což ze všeho nejvíce nesnáším. Nevím jak vy, ale mám pocit, že já se prostě balit neumím. Na tři dny jsem schopna si vzít tolik věcí, jako na měsíc. Pokaždé když si sbalím jednu věc, hned mě napadne, že k ní nutně budu potřebovat ještě boty, pak tašku, pak doplňky a pak mám najednou úplně plný kufr nesmyslů. A to nemluvím o kosmetice, která zabere většinu místa a je ze všeho nejtěžší….No a samozřejmě nakonec zapomenu na kartáček na zuby nebo jinou dosti podstatnou věc. Doufám, že vy jste na tom lépe než-li já a balíte se rozumně, protože já to prostě neumím 🙂


I’ve had a very difficult week. I traveled between Ostrava and Praguepulling a heavy suitcasepacked and unpacked, which I hate most of allI dont know what about you, but I feel that I just can not pack. I´m able to take so many things for three days like I wanted to travel to the moon. Every time when I´m packing one thing I just think that I necessarily need more shoes, the bag, then accessories and then suddenly I have a completely full bag of rubbish. And I’m not talking about cosmetics, which is the hardest…and of course I eventually forget a toothbrush or some other necessary thing. I hope you’re doing it better than me. 🙂


Hanka
Read more …

Casual Thursday

Někdo má Casual Friday, já mám Casual Thursday. Ráno už bývá docela zima, ale na kabát to ještě naštěstí pořád není. Když jsem o víkendu v Zaře uviděla tento svetr, má duše i peněženka zajásala. Nebyl drahý a hlavně na rozdíl od jiných svetrů nekouše. Plán na dnešní den mi zařídila slečna, která mě včera nabourala. Nejdřív pojišťovna a potom servis. Nesnáším obíhání úřadů. Vystát si frontu, poslouchat moudré rady od lidí, kteří se tváří, že je vaše přítomnost šíleně otravuje…snažím se vždy všechno odkládat na poslední chvíli. Jednou to skončilo tak, že jsem nevědomky chodila a cestovala s rok propadlým občanským průkazem. Upozornil mě na to až jeden hodný pan policista, který mi kontroloval doklady. Nevadí, že předtím mě zastavili nejméně třikrát při silniční kontrole a nikdo si toho nevšiml 🙂 Nejvíc mě pobavil kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě, který jsem si přečetla na nástěnce Finančního úřadu v Ostravě. Psalo se tam něco o tom, že výkon veřejné správy je službou veřejnosti, zaměstnanec ji vykonává na vysoké odborné úrovni, kterou si studiem průběžně prohlubuje, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků. Zkuste to někdo říct té ženě za přepážkou. Asi Vás rovnou vyhodí oknem 🙂 Jaké máte zkušenosti s českými (zahraničními) úřady? Je to všude stejné nebo ne?

Someone has a Casual Friday, I have a Casual Thursday. It´s quite cold in the morning, but the coat is still very warm. When I saw this knitwear in Zara my soul and wallet rejoiced. It wasnt expensive and unlike the other sweaters it dont bite. The plan for today is simple. First insurance company and then car service. I hate dealing with the state offices. Stand in the queue, listen to advice from people who pretend that your presence is insanely annoying … I always try to put off everything at the last minute. Once it ended funny. I traveled with the ID which was expired. Some handsome policeman pointed me about that when he controlled my documents. Never mind that before that the police stopped me at least three times and no one noticed it 🙂 I was recently amused by a code of ethics employees in public administration, which I read on the bulletin board in Financial office Ostrava. It was written there something about that the performance of public administration is service for public, the employee performs it at a high professional level, with the highest degree of courtesy, understanding and willingness and without any prejudice. You can try to tell the woman behind the desk. What is your experience with the Czech (foreign) authorities? Is it the same everywhere or not?


Veronika

Read more …

Last day

Poslední společné fotky z Prahy. Za celý víkend jsme nafotily asi milion fotek a prošmejdily všechny obchody. V Mangu na Příkopech jsem objevila úžasný béžový kabát. Byl poslední v mé velikosti a měl utržený knoflík a šev. Ještě štěstí, že vedle prodejny mají velký sklad zásob. Dostala jsem tak zbrusu nový. Bohužel jsem to samé štěstí neměla v Zaře, kde jsem si zkoušela bílé šaty, které byly dost ušpiněné. Nechtěla jsem riskovat, protože když by to doma nešlo vyprat, asi bych si hodně nadávala. Bohužel mi bylo řečeno, že další stejnou velikost už nemají. Tak snad příště. Hanka konečně zjistila, kde se dají v Praze sehnat holínky Hunter. V butiku Bella Brutta je nabízejí v několika barvách, ale moc velikostí na výběr bohužel neměli. A teď něco co mě dnes opravdu dostalo. Přijíždím s autem ke kruhovému objezdu, chci na něj vjet a najednou se ozve šílená rána. Auto za mnou mi přistálo v kufru. Tak vylezu ven a z druhého auta vyleze ven mladá slečna. První věc, které jsem si všimla, byl obličej upatlaný od řasenky. Můžete hádat co asi slečna místo toho, aby se věnovala řízení, dělala. Naštěstí to odnesl jen nárazník a již zmíněná řasenka. 

The last photos from Prague. We took a million photos over the weekend. discovered the amazing beige coat in Mango. The last in my size and it had torn a buttonsLuckilythey have a big stock next to Mango so I got a brand new coat. I had the same luck in Zarawhere I tried the white dresses that were quite dirty. I didnt take the risk, so I asked about new one in same size. Unfortunately, they had no longer the same sizeMaybe next time. Hanka finally found out where you can find Hunter boots in PragueIn boutique Bella Brutta. They offer several colors and sizes. And now something that really got me todayI drove the car to the roundabout and suddenly I heart a crazy blow. The car behind me landed in my trunk. I get out and from second car stepped out a young lady. The first thing I noticed was spotted face from mascaraYou can guess what this girl did. Have a nice Wednesday.

Veronika

Read more …